FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यविधि-२०८०। ८०/८१ 06/05/2024 - 15:24 PDF icon अपाङ्गता भएका विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यविधि-२०८०।.pdf
उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ ७९/८० 03/26/2024 - 11:19 PDF icon उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९.pdf
नोमिनल खाता सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ ७९/८० 03/26/2024 - 11:18 PDF icon नोमिनल खाता सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९.pdf
गोष्ठी,अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमको खर्चको मापदण्ड-२०७९। ७९/८० 03/26/2024 - 11:17 PDF icon तालिम,गोष्ठी,अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमको खर्चको मापदण्ड-२०७९।.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड एवम् नक्सा पास कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 03/26/2024 - 11:16 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड एवम् नक्सा पास कार्यविधि-२०७८.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७७। ७७/७८ 03/26/2024 - 11:15 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७७।.pdf
सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 03/26/2024 - 11:14 PDF icon सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
सामुदायिक विद्यालयमा निजि शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 03/26/2024 - 11:12 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा निजि शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि-२०७७.pdf
स्थानिय तह लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 03/26/2024 - 11:12 PDF icon स्थानिय तह लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि-२०७७.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 03/26/2024 - 11:11 PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि-२०७६.pdf

Pages