FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं. ८ को आ.व. २०७७।०७८ योजना ।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:14 PDF icon वडा नं. ८ योजना .pdf

वडा नं. ७ को आ.व. २०७७।०७८ योजना।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:13 PDF icon वडा नं. ७ योजना.pdf

वडा नं. ६ को आ.व. २०७७।०७८ योजना ।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:12 PDF icon वडा नं. ६ योजना.pdf

वडा नं. ५ को आ.व. २०७७।०७८ योजना।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:11 PDF icon वडा नं. ५ योजना.pdf

वडा नं. ४ को आ.व. २०७७।०७८ योजना ।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:10 PDF icon वडा नं. ४ योजना.pdf

वडा नं. ३ को आ.व. २०७७।०७८ योजना ।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:09 PDF icon वडा नं. ३ योजना.pdf

वडा नं. २ को आ.व. २०७७।०७८ योजना ।

७७/७८ 08/02/2020 - 11:08 PDF icon वडा नं. २ योजना.pdf

वडा नं. १ को आ.व. २०७७।०७८ योजना

७७/७८ 08/02/2020 - 11:07 PDF icon वडा नं. १ योजना.pdf

मोलुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को गाउँपालिका स्तरिय योजना ।

७७/७८ 08/02/2020 - 10:59 PDF icon गाउँपालिका योजना २०७७।०७८.pdf

मोलुङ गााउँपालिका वडा नं. ८ को योजना ।

७६/७७ 07/21/2019 - 15:53 PDF icon ८ मोलुङ गाउँपालीका बजेट २०७६-०७७ Wadagat.pdf

Pages