FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूपरिवेक्षक तथा गणकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचना ।

सूपरिवेक्षक तथा गणकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परिक्षा यहि मिति २०७७।११।०९ गते हुने जानकारी दिलाउन चाहन्छौ ।

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

आ.ब. २०७७/०७८ (२०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म )

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना !

विषय: सीपमूलक तालिम सम्बन्धी

दस्तावेज: 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित भएको हुँदा मिति २०७७।१०।१५ गते सम्ममा सम्पुर्ण विद्यालयले प्रस्ताव पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।  

सिकाई केन्द्र केन्द्र सञ्चालन अनुदान सम्वन्धि सूचना ।

प्रस्तुत बिषयमा नेपाल सरकार बाट मोलुङ गााउँपालिका शिक्षा क्षेत्रको हस्तान्तरित सशर्त अनुदान अन्तर्गत जिल्ला स्तरिय SSDP कार्यक्रममा सिकाई केन्द्र केन्द्र सञ्चालन अनुदान सम्वन्धि सूचना प्रकाशन गरिएको हुँदा मिति २०७७।१०।२५ गते भित्र प्रस्ताव आब्हान गरिएको छ ।

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY