FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

मोलुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

प्राप्चा, ओखलढुङ्गा         

सडक निर्माणको लागि विद्युतिय बोलपत्र आब्हान सम्वन्धि सूचना ।

सैमल कोर्नाम माझखर्क रोड MOLUNG.RM.NCB.ROAD.02/077/78 र थुम्की गोपे उर्लेनी माझखर्क ककनि सडकMOLUNG.RM.NCB.ROAD.03/077/78 निर्माणको लागि विद्युतिय बोलपत्र आब्हान सम्वन्धि नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७७।११।२८ गते प्रकाशित  सूचना ।

५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल को लागि विद्युतिय बोलपत्र आब्हान सम्वन्धी सूचना ।

५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल को लागि विद्युतिय बोलपत्र आब्हान सम्वन्धी हिमालय टाइम्स दैनिक मा प्रकाशित सूचना ।

सूपरिवेक्षक तथा गणकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचना ।

सूपरिवेक्षक तथा गणकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परिक्षा यहि मिति २०७७।११।०९ गते हुने जानकारी दिलाउन चाहन्छौ ।

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

आ.ब. २०७७/०७८ (२०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म )

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY