FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।- (BAKHRE TALKOT SADAK MARMAT)-MOLUNG.RM.NCB .ROAD.07/080/081

८०/८१ 03/27/2024 - 11:46 PDF icon Bakhre Talkot Sadak Marmat.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।

८०/८१ 03/13/2024 - 14:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सम्बन्धी सूचना।- (Sepli Waterfall Tourism Infrastructure Development Project)

८०/८१ 02/08/2024 - 17:37 PDF icon pdf Aasaya_merged.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीको सूचना ! (Playground Construction project with Parafit Molung-2,Rampur).

८०/८१ 01/25/2024 - 11:19 PDF icon Playground Construction Project with Parafit-Rampur..pdf

Invitation for e-Bid :Sealed Quotation (SQ.PS.05/080/081) for Stationary .

८०/८१ 01/10/2024 - 10:28 PDF icon Sealed Quotation Notice..pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना! (Molung RM NCB Road 01&02,080/081).

८०/८१ 12/20/2023 - 11:41 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना!.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना! (Sepli WaterFall Tourism Infrastructure Development Project)

८०/८१ 12/18/2023 - 11:24 PDF icon Sepli Jharna E-Bid Notice.pdf

Invitation for Bids on Construction of Ward No. -5 Office Building

७९/८० 02/24/2023 - 12:03 PDF icon notice 5 no..pdf

औषधि खरिद सम्वन्धी दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७९/८० 11/26/2022 - 17:30

औषधि खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७९/८० 11/13/2022 - 13:04