FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाख्रा, आलु तथा बंगुर पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

७९/८० 11/28/2022 - 16:22

नीति तथा कार्यक्रम आ व २०७९।०८०

७९/८० 08/01/2022 - 14:28 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 19:07 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९ final (1).pdf

बजेट बक्तब्य आ.ब. २०७७।०७८

७७/७८ 07/10/2020 - 22:53 PDF icon मोलुङ गाँउपालिकाको गाउँसभा २०७७ साल आषाढ २५ गते (1).pdf

मोलुङ गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/10/2020 - 22:43 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७

७६/७७ 07/21/2019 - 14:45 PDF icon वार्षिक निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०76-077.pdf

बजेट भाषण आ.व. २०७६।०७७

७६/७७ 07/21/2019 - 14:36 PDF icon मोलुङ गाउँपालिका बजेट भाषण ०७६।०७७.pdf

बजेट बक्तब्य आ.ब. २०७५/७६

७५/७६ 08/14/2018 - 16:23 PDF icon बजेट भाषण.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६

७५/७६ 07/12/2018 - 11:38 PDF icon निति-तथा-कार्यक्रम.pdf

नीति तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/09/2018 - 15:17 PDF icon मोलुङ गाउँपालिकाको नीति तथा.pdf

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY