FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
डम्बर तामाङ इन्जिनियर dambartamang2021@gmail.com 9862926335
कौशल घिमिरे सव ओभरसियर प्राबिधिक 9842928709
दिपा दाहाल सव ओभरसियर
अशोक धमला सव ओभरसियर adhamala35@gmail.com 9843313846
मोहन खतिवडा अमिन नापी khatiwadamohan10@gmail.com 9852840766
सन्तोष गौतम सूचना अधिकारी (प्रशासकीय अधिकृत) info.molungrm@gmail.com 9852840502
मदन राई सवारी चालक
टंकनाथ फुयाल कार्यालय सहयाेगी गाउँकार्यपालिका को कार्यालय 9842940729
लख कुमारी दाहाल कार्यालय सहयाेगी
चन्द्र पोखरेल कार्यालय सहयाेगी
बाल कृष्ण दाहाल कार्यालय सहयाेगी गाउँकार्यपालिका को कार्यालय 9862688479
राम बहादुर बिक कार्यालय सहयाेगी पशु सेवा साखा 9842993309
उपेन्द्र राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत molungrm@gmail.com 9852840501
जिवन खत्रि लेखापाल लेखा शाखा jeevan.khatri.480@gmail.com 9842895809
बेदहरी दाहाल सि.अ.हे.ब. अधिकृत छैठौं स्वास्थ्य hs.molung@gmail.com 9852840570
नरनाथ फुयाल पशु पंक्षी नियमन शाखा प्रमुख
बिनोद दाहाल खापसटे dahal.okh@gmail.com 9862606341
राजन सुनुवार सब इन्जिनियर pmep.molungtech037@gmail.com 9842966697
सान्तिलाल सापकोटा ना प्रा स shantilalspk1995@gmail.com 9861579687
माधव कार्की अधिकृत छैटौ रोजगार सेवा केन्द्र pmepec.molung@gmail.com 9852840357/9841946357
राजन ढकाल सहायक पाँचौ आ.ले.प.
बाल कुमारी खड्का सहायक पाँचौ कृषि विकास शाखा
तारा कुमारी न्यौपाने जैसि सहायक पाँचौ पशु विकास शाखा
चन्द्र मणि पोखरेल सहायक पाँचौ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा pokharel920@gmail.com 9840015081
तेज प्रसाद धमला सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा 9843222358
शारदा राई सि. अनमि स्वास्थ्य शाखा
सरस्वती पौडेल अधिकृत छैटौ (शिक्षा शाखा प्रमुख) sp2039320@gmail.com 9842929378
मदन केसी Mis Operator 9864189407
मित्रमिनु ढकाल जनस्वास्थ्य निरिक्षक अधिकृत छैठौं स्वास्थ्य mitraminu123@gmail.com 9852841322

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY