FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७८।७९) - मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। ७८/७९ 12/20/2023 - 14:47 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७८।७९) मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा।.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७७।७८) - मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। ७७/७८ 12/20/2023 - 14:46 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७७।७८) मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा।.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७६।७७) - मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। ७६/७७ 12/20/2023 - 14:46 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७६।७७) मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा।.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७५।७६) - मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। ७५/७६ 12/20/2023 - 14:45 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७५।७६) मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा।.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७४।७५) - मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। ७४/७५ 12/20/2023 - 14:44 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७४।७५) मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा।.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७३।७४) - मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। ७३/७४ 06/19/2018 - 13:41 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (२०७३।७४) मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा।.pdf