FAQs Complain Problems

सूपरिवेक्षक तथा गणकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचना ।

सूपरिवेक्षक तथा गणकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परिक्षा यहि मिति २०७७।११।०९ गते हुने जानकारी दिलाउन चाहन्छौ ।

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY