FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा फारम नवीकरण सम्वन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ रहनु भएका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाइ यस आ व को लागि नवीकरण गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । आ आफ्नो वडामा गई नवीकरण गराइ दिनुहुन अनुरोध गर्दै फारम यसै सूचनामा सम्लग्न गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY