FAQs Complain Problems

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

मोलुङ गाउँपालिकाद्वारा मिति २०७९/१०/०९ गते लिइएको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY