FAQs Complain Problems

मोलुङ गाउकार्यपालिकाको सुचना ।

 

 सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सुचना !

   

यस गाउपालिकाका जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीको आ.ब. २०७४/७५

को सम्पत्ति विवरण यहि भदै १५ सम्ममा गाउपालिका को प्रशाशन साखामा

अनिबार्य बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

      मोलुङ गाउपालिका

गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय

     प्राप्चा, ओखलढुंगा

आर्थिक वर्ष: