FAQs Complain Problems

समाचार

अनमी, का.स. तथा आयुर्वेद का.स. प्रारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

यस गाउँपालिकाले मिति २०७९-४-४  गते प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिमको अनमी, का.स. तथा आयुर्वेद का.स. प्रारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY