FAQs Complain Problems

७७/७८

सडक निर्माणको लागि विद्युतिय बोलपत्र आब्हान सम्वन्धि सूचना ।

सैमल कोर्नाम माझखर्क रोड MOLUNG.RM.NCB.ROAD.02/077/78 र थुम्की गोपे उर्लेनी माझखर्क ककनि सडकMOLUNG.RM.NCB.ROAD.03/077/78 निर्माणको लागि विद्युतिय बोलपत्र आब्हान सम्वन्धि नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७७।११।२८ गते प्रकाशित  सूचना ।

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY