FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बिध्यालय ब्यबस्थापन समिति सम्बन्धमा ।

सम्पुर्ण आ.वि. तथा मा.वि हरुलाई बिध्यालय ब्यबस्थापन समिति सम्बन्धमा  । 

सामुदायिक सिकाई केन्द्र नविकरण सम्बन्धमा ।

सामुदायिक सिकाई केन्द्र नविकरण सम्बन्धि ७ (सात दिने ) सुचना !!

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक पदमा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना !

प्रस्तुत बिषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७६।०७७ च.नं.

दस्तावेज: 

बालि उपचार शिबिर हुने सम्बन्धि सुचना ।

बालिलिमा देखिएका रोग तथा किराको संक्रमण भएका बोट ,पात ,हाँगा फल वा अन्य भागमा रोग तथा किराको संक्रमण भएको देखिएमा बालिक उपचार तथा सल्लाह सुझाबको लागी तपशिल को मिति स्थानमा बालि उपचार शिबिर संचालन गरिने भएको हुँदा जानकारी को लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल 

वडा नं. ३ 

सामाजिक परिचालक तथा घुम्ति डकर्मिको अन्तर्बार्ता सम्बन्धि सुचना !

सामाजिक परिचालक तथा घुम्ति डकर्मिको अन्तर्बार्ता सम्बन्धि सुचना !

सामजिक परिचालक को अन्तर्बार्ता मितिः- कार्तिक ३० गते ११ बजे !

घुम्ति डकर्मि को अन्तर्बार्ता ः- कार्तिक २९ गते दिउसो १२ बजे !

स्थानः- आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ( भवन) ओखलढुङ्गा !!

भुकम्प पुन निर्माण सम्बन्धमा (२०७७ असार मसान्त भित्र तेस्रो किस्ता लिई सक्नु पर्नेमा )

पहिलो किस्ता भुक्तानी रोक्का गरिएका लाभग्राहीहरुको तपशिल बमोजिमको लाभग्राहिले अनुदान सम्झौता गरि मिति २०७७ असार मसान्त सम्म तेस्रो किस्ता लिई निजि आवास पुन निर्माण गरि सक्ने कबुलियत नामा गराई अनुदानको पहिलो किस्ताको लागी सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सम्झौता पत्र ,निस्सा काडको प्रतिलिपि ,

Pages