FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कोरोना भाइरस सम्वन्धि मोलुङ गाउँपालिकाको सन्देश ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)ले नेपाललाई पनि उच्च जोखिम रहेको कुरा बताउँदै आएको सर्वबिदितै छ । यस्को रोकथामका लागी तपशिल बमोजिमका कार्यहरु गर्न गराउन सर्वसाधारण सबैमा अपिल गरिन्छ ।

नोबेल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरुः-

१.ज्वरो १००.४ डिग्री फरेन्हाइट

प्रहरी चौकी स्थापना गर्न निशुल्क जग्गा प्राप्त गर्ने सम्वन्धि सार्वजनिक सूचना ।

प्रहरी चौकी स्थापना गर्न निशुल्क जग्गा प्राप्त गर्ने सम्वन्धि सार्वजनिक सूचना ।

                 

                  प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७६।११।१२

 

      प्रस्तुत बिषयमा यस मोलुङ गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६ फाल्गुण ५

दस्तावेज: 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि त्रैमासिक प्रगति बिबरण आ.ब. २०७६/०७७ (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म )

बिध्यालय ब्यबस्थापन समिति सम्बन्धमा ।

सम्पुर्ण आ.वि. तथा मा.वि हरुलाई बिध्यालय ब्यबस्थापन समिति सम्बन्धमा  । 

सामुदायिक सिकाई केन्द्र नविकरण सम्बन्धमा ।

सामुदायिक सिकाई केन्द्र नविकरण सम्बन्धि ७ (सात दिने ) सुचना !!

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक पदमा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना !

प्रस्तुत बिषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७६।०७७ च.नं.

दस्तावेज: 

Pages