FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

मोलुङ गाउँपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७५।०९।०९ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम नियम अनुसार यस कार्यालयमा दर्ता हुन आएका चार्टर एकाउन्टेन्स संस्थाबाट मान्यता प्राप्त तपशिल बमोजिमका ब्याक्ति संस्था र फर्म लाई यस मोलुङ गाउँपालिका भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुको आ.ब.

दस्तावेज: 

बोल पत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

मोलुङ गााउँपालिकाको ट्रष्ट भवन को बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

ट्रष्ट भवन निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आब्हान सम्बन्धि सूचना ।

ट्रष्ट भवन निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आब्हान सम्बन्धि मिति २०७५।१०।०७ गते को अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक मा प्रकाशित  सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तर्बार्ता सम्बन्धि सुचना ।

अनमि अहेब कार्यलय सहयोगि तथा हलुका सवारी चालक पदमा दरखास्त पेश गर्नु हुने उम्मेद्वार हरुको जानाकारी को लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचना ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक मा प्रकाशित  सुचना ।

दस्तावेज: 

Pages