FAQs Complain Problems

समाचार

बालि उपचार शिबिर हुने सम्बन्धि सुचना ।

बालिलिमा देखिएका रोग तथा किराको संक्रमण भएका बोट ,पात ,हाँगा फल वा अन्य भागमा रोग तथा किराको संक्रमण भएको देखिएमा बालिक उपचार तथा सल्लाह सुझाबको लागी तपशिल को मिति स्थानमा बालि उपचार शिबिर संचालन गरिने भएको हुँदा जानकारी को लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल 

वडा नं. ३ 

मितिः- २०७६।०७।२२

समयः- बिहान १० बजे ।

वडा न. ४ 

मितिः- २०७६।०७।२३

समयः- बिहान १० बजे 

वडा नं. २

मितिः-२०७६।०७।२४

समयः- बिहान  १० बजे 

वडा नं. ५ 

मिति २०७६।०७।२५

बिहान १० बजे 

स्थान सम्बन्धित वडा कार्यालयमा रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

 

 

आर्थिक वर्ष: