सूचना तथा समाचार

अन्तर्बार्ता सम्बन्धि सुचना ।

अनमि अहेब कार्यलय सहयोगि तथा हलुका सवारी चालक पदमा दरखास्त पेश गर्नु हुने उम्मेद्वार हरुको जानाकारी को लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages